Advokátní kancelář

Sršňová & Bláhová

Poskytujeme komplexní právní služby dle individuálních potřeb klientů

Kontaktujte nás

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby dle individuálních potřeb klientů v těchto oblastech práva:

 • Občanské právo
 • Bytové právo
 • Rodinné právo
 • Trestní právo
 • Pracovní právo
 • Správní právo
 • Ústavní právo
 • Majetkoprávní
Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.

Aulus Cornelius Celsus
14-37 př. n. l.

Klademe důraz na preciznost, spolehlivost, diskrétnost, tak abychom poskytly odborné právní služby v nejvyšší kvalitě.

Vedle právních znalostí jsou neméně důležité dovednosti, mezi něž patří reprezentativnost, komunikace a schopnost predikce.

Nabízíme komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudy správními orgány, specializujeme se na úkony v trestním či přestupkovém řízení. Zabýváme se i náhradou škody. Zajišťujeme komplexní právní služby ve věci jednání s katastrálním úřadem včetně zajištění advokátních úschov.

Advokátky

Advokátky jsou evidovány v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Mgr. Lenka Sršňová

 • Evidenční číslo: 12910
 • IČ: 713 47 704
 • 2000 - 2005 studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2004 - studium v SRN (Univerzita v Lipsku)
 • 2005 - 2009 koncipientská praxe
 • 2009 složení advokátní zkoušky
 • jazyky: němčina, angličtina

Mgr. Petra Bláhová, LL.M.

 • Evidenční číslo: 18322
 • IČ: 072 31 334
 • 2009-2015 studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2013 - Erasmus studijní pobyt na Tallin Universtiy of Technology
 • 2015 - 2018 koncipientská praxe
 • 2017 - studium na Eötvös Loránd University v Budapešti
 • 2018 složení advokátní zkoušky
 • jazyky: angličtina

Odměna a služby

Poskytování právních služeb jakož i postavení advokátů upravuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a stavovské předpisy České advokátní komory (ČAK).

Základním předpisem upravujícím odměnu a hotové výdaje advokáta je tzv. advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Tento předpis stanoví vedle odměny advokáta dohodou s klientem také tzv. mimosmluvní odměnu advokáta pro případ, že odměna není sjednána smluvně.

V naší advokátní kanceláři je však ve většině případů sjednávána tzv. odměna smluvní, jejíž výše, resp. způsob jejího určení, je sjednáván při převzetí kauzy. Ujednání o ceně za právní služby je vždy individuální záležitostí, přičemž v každém konkrétním případě je zohledňována především složitost a časová náročnost dané práce, jakož i hodnota předmětu sporu a finanční možnosti klienta.

Klient je vždy informován o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Kontaktujte nás

Jsme kanceláří, která našim klientům zaručuje profesionální a zároveň osobní přístup.
V případě zájmu nás neváhejte nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně na níže uvedené adrese.

Vážení klienti, upozorňujeme na změnu sídla naší advokátní kanceláře od 1.11.2023.
Úřední hodiny: Dle telefonické domluvy
Nová adresa: Zábřežská 69/41, Šumperk 787 01